• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Μεταβίβαση Κληρονομικού Οχήματος

Μεταβίβαση Κληρονομικού Οχήματος

Μεταβίβαση κληρονομικού οχήματος:

Δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας

• Ταυτότητες και ΑΦΜ κληρονόμων

• Βεβαίωση – Πιστοποιητικό Αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποδοχής κληρονομιάς.

• Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

• Εάν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας Υπεύθυνη δήλωση και καταστατικό πωλήτριας εταιρίας (πράξη εξόφλησης).

• Παράβολο 75€

Το γραφείο μας, με ελάχιστη έως καθόλου ταλαιπωρία σας αναλαμβάνει να τακτοποιήσει όλη τη διαδικασία της έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας (αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις, έκδοση παραβόλων από τράπεζα, διαδικασία μεταβίβασης, κατάθεση εγγράφων και παραλαβή νέας άδειας από το τμήμα συγκοινωνιών).

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe