• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Αλλαγή Xρώματος

Αλλαγή Χρώματος

 Δικαιολογητικά αλλαγής χρώματος οχήματος

1. ταυτότητα

2. άδεια κυκλοφορίας

3. έγγραφο ΚΤΕΟ που να φαίνεται η αλλαγή του χρώματος

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe