• Πάροδος Κύπρου 4, Αριδαία
  • 2384021215 / 6970633909

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται σημαντικά ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Το παρακάτω είναι μια λίστα των επαγγελμάτων που μπορούμε να ασφαλίσουμε, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε κάθε επάγγελμα που δεν είναι σε αυτό τον κατάλογο.

Χρήστες Δικαιωμάτων           

Εκδότες

Εκκαθαριστές

Εταιρείες Εξωτερικών Υπηρεσιών

Γεωργικών Συμβούλων  

Ψυχολόγοι

Αρχιτέκτονες 

Σύμβουλοι Μετανάστευσης

Ελεγκτές

Βελονισμός

Ιαματικές πηγές  

Δημοπρασίες 

Γραφεία κηδειών        

Ακίνητα

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαφημιστές/ Γραφίστες     

Εκτυπωτές

Σύμβουλοι & Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δικηγόροι

Ρυθμιστές

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μηχανικοί

Διοργανωτές Εκδηλώσεων

Επιμετρητές Ποσοτήτων

Τηλεπικοινωνίες

Επεξεργαστές δεδομένων

Κτηνίατροι

Κατασκευαστές ιστοσελίδων

 Ιατροί

Λογιστές

Τυπογράφοι

Ενώσεις

Ελεγκτές

Προγραμματιστές Υπολογιστών

Ερευνητές αγοράς

Εμπειρογνώμονες

Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων

Ασφαλιστές

Σύμβουλοι Ζωής

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Μεταφραστές

Συμβολαιογράφοι

Εναλλακτικές Θεραπείες

 

Σύμβουλοι Διαχείρισης Κίνδυνων

Οι εταιρείες τεχνολογίας

Πάροχοι Τηλεοπτικών υπηρεσιών

Τηλεφωνικά κέντρα

Σύμβουλοι / Κοινωνικοί Λειτουργοί

Σύμβουλοι Μάρκετινγκ

Φυσιοθεραπευτές

Αρχιτέκτονες

Σύμβουλοι προσλήψεων

Φωτογράφοι

Οι διαιτητές και μεσολαβητές

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, διαθέτουν μια πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων, τα οποία συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ομάδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe